Title: And now I am mad as hell, the Pim files Part II. 

Remark: This file is into the Dutch writing, sorry if you cannot read Dutch.

  Homepage         Disclaimer to these pages        PartXIXb        Part XIXc          Index to birth of Kweb

  
  
Posted 28 March 2003  

Eerst een definitie van het begrip 'ambtenaar', overal waar ik de woorden 'zwakzinnige', 'rand-debiele' of soorgelijke (sociale) classificaties gebruik dan kunt u op die plaats het woord 'ambtenaar' invullen (substitutie). 

 

Back to Part 19c

Pim files Part II; debilizing the entire Dutch state.

Wederom een zogeheten 'quote verhaal', omdat ik veel kan quoten hoef ik het niet allemaal zelf te verzinnen en dat is wel makkelijk eigenlijk. Ambtenaar.
We beginnen met wat quotes van NRC, de journalist is Frits Abrahams. Rand-debiel (lees procureur=ambtenaar). We quoten:

,,De duivel zit onder de huid van alles en iedereen, zoekend naar een weg om aan het licht te komen'', schreef de Zuid- Afrikaanse schrijver J.M. Coetzee in een essay over het kwaad.

Reinko zegt: Ik heb niet één duivel maar vele dozijnen in mij, elke dag een frisse en soms komen ze terug. Ambtenaar. Wij gaan verder met het volgende (quote):

Wanneer precies kwam de duivel in Volkert van der G. boven? En waarom moest juist Pim Fortuyn daarvan het slachtoffer worden? Het zijn de cruciale vragen in het proces tegen Volkert. Je zou het hele proces kunnen beschouwen als een stormloop van justitie op het bastion waarachter Volkert zijn motief, al dan niet bewust, heeft verborgen.

Reinko zegt: Ik heb hier scherp omschreven gedachten over, ik heb uitgebreid geprobeerd deze gedachten aan het locale OM duidelijk te maken. Vele malen heb ik zelfs ruiten uit het gerechtsgebouw geslaan maar de rand-debieltjes (lees ambtenaren) denken dat ze het beter weten.
Dat is jammer want het is zo vaak voorgekomen dat ik het feitenlijk beter wist dan complete organizaties, de meeste organizaties zijn niet de som van hun talenten maar hooguit de doorsnede daarvan. Dientengevolge moet het allemaal niet te moeilijk worden en vooral politiek correcte inzichten zijn gewenst. Personen die met een keyboard van 25 gulden vliegtuigen uit de lucht schrijven zijn niet reëel binnen dit denkraam. Zo gezien ben ik eigenlijk verplicht om de ruiten van dit denkraam in te slaan, zie de Glas Werken in nr 25 van de tijdlijn van 'significante gebeurtenissen'.

Laat ik een paar feiten t.a.v. Folkert oprispen; Ik denk dat Folkert of de morgen van 6 mei op mijn website heeft ingelogd en het schrijven van die dag heeft gelezen binnen dit verhaal (birth Kweb verhaal dus). Ik overwoog serieus om het weer te beëindigen en indien hett correct is dat Folkert dit las, dan is het mogelijk dat dit een zeer sterke emotionele impuls in Folkert heeft gegeven. Iets als 'Oh nee, wat een ramp; wat nu?' 
Verder is het interessant om te weten dat Folkert waarschijnlijk mijn kleine broertje kent (zijn naam is niet belangrijk vanwege carriere redenen zijnerzijds) en daarom wat meer van mij weet. Het is misschien van belang dat de 'milieu-emoties' van mijn kleine broertje van 'religieuze sterkte' zijn. Laat ik vooral geen voorbeelden geven...
Dan zijn er nog allerlei bijkomende zaken zoals ons beider gebruik van oude auto's en misschien een (vreemde) voorliefde voor hakvoorwerpen als bijlen en/of (slagers)hakmessen. Dit laatste is misschien niet correct...
Maar het belangrijkste is toch wel onze redelijke gelijklopende visie op het gebruik van voorgeslachte vleesproducten in onze maatschappij. Verschil is misschien dat ik dol ben op slachten en het daadwerkelijk inspecteren van het inwendige (maar dat weet ik ook niet exact).

In ieder geval; ik denk dat Folkert gewoon een lezer van het verhaal was en indien dat laatste waar is, Folkert geloofde in de zogenaamde 'trigger hypothese'. Dat denk ik (en wat denken de ambtenaren?). We vervolgen:

De rechtbankpresident trachtte het motief urenlang omstandig te achterhalen. Vriendelijk en vaderlijk. Toen probeerde de officier van justitie het op zijn manier. Bozig en soms agressief.

Het werkte niet. Volkert had zijn overzichtelijke standaardverhaal klaar. Hij zag Fortuyn als een gevaar voor de zwakkeren in de samenleving, en hij, Volkert, was bereid geweest dit gevaar te bezweren. Een koelbloedige politieke moord van een idealist zo klonk het.

Maar was het zo eenvoudig?

De officier weigerde het aan te nemen. Hij hield Volkert voor dat hij met vrienden en zelfs met zijn vriendin zelden over Fortuyn en de politiek had gepraat. Toen ontstond een van de schaarse momenten waarop Volkert uit de schil van zijn emotieloze schuchterheid kroop.

Reinko; Het motief kan paniek zijn aangevuld met de emoties rond Erfurt&Milan. Verder misschien gevoelens van identificatie en een gevoel van 'ermee weg te kunnen komen' (en met wat meer moeite was dat misschien ook best gelukt). Meer quotes:

,,Een tegenvraag'', zei hij scherp. ,,Waarom denkt u dat ik zo gedreven ben in mijn werk? Ik heb een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Ik wil opkomen voor de zwakkeren, niet alleen voor de dieren.'' En toen de officier in zijn scepsis volhardde, bitste Volkert: ,,U weet niks over mij. Totaal niks.''

Dat zal waar zijn, maar wat weet Volkert over zichzelf? Uit niets blijkt dat hij zich na de moord aan een diepgaand zelfonderzoek heeft onderworpen. De raadsels die rond zijn daad hangen heeft hij ook zelf niet opgelost.

Hoe kon bijvoorbeeld een man die bekendstond om zijn pietluttige zorgvuldigheid zo klunzig te werk gaan? Hij had de plek van het misdrijf niet verkend, hij had niet geoefend met het wapen en hij had geen exit- strategie beraamd. Hij knalde maar wat, en toevallig lukte het daar kwam het op neer. Alles wat op die dag voor hem als potentiële dader had kunnen misgaan, ging niet mis.

Reinko; Vaker is door mij geobserveerd dat als ik een 'emotioneel foutje' maak en mensen daarop reageren dat het dan 'goed gaat'. Goed in de zin van 'niet mis', zie bijv de WTC aanslagen (zo enorm veel kon daar fout gaan, maar alles ging perfect, wederom 'ambtenaar'). Proceed Q:

De duivel in Volkert kwam boven en staat nog steeds met zijn ogen in het schelle licht te knipperen. Hij lijkt niets van zijn eigen daad te begrijpen, en hij wil dat ook eigenlijk niet.

Reinko; Dit is echte 'politiek correcte' interpretatie 'hinein-gelul' van een journalist, hoe kan Frits nou weten of Folkert dit niet wil? Volgens mij weet Folkert het best wel maar is het de gemiddelde randdebiele mindset van 'ambtenaren' die ten grondslag ligt aan het feit dat zijn advocaten aanstuurden op 'politieke moord'. Waarschijnlijk wil Folkert wel maar is dit op de één of andere manier niet toegestaan om dit te vertellen...

Voor mijzelf sprekend, het is jammer dat het Pim was want als statisticus vond ik het leuk om de verkiezingen te volgen. Maar voor de rest is het niet zo belangrijk, Pim is maar één persoon en bij dat WTC geintje was het 3000. En voor alle duidelijkheid van mijn kant, Pim was Pim en het is echt heel jammer als het zo gegaan is als ik denk, maar voor mij is Pim niet belangrijker dan de eerste de beste familie kostwinner die het met 30 cent per dag moet doen. De groeters geliefde ambtenaren. 

Tot slot nog dit; ik heb geen behoefte om mijzelf te wentelen in 'volslagen zonder precedent' en dat daarom het 'Reinko gerelateerd' kan zijn. Ik kap met deze extra tekst, laat mij nogmaals zeggen dat ik van mening ben dat onze ambtenaren het predikaat volslagen rand debiel verdienen. Echt waar.

Als toegift zal ik dan toch maar quoten wat ik daadwerkelijk schreef op de ochtend van de zesde mei 2002, ik schreef dit aan het einde van het 'april deel' omdat ik eerst een poosje wilde nadenken over het doorgaan met dit bloederige verhaal. Het was toen net na de Erfurt gebeurtenissen. Ik quote (inclusief de zinnen daarvoorafgaand van 29 april 2002):

(Added 29 April 2002; The gunboy was going to his final math exam he told his mother that morning, strange detail. Why math? And at last; the two shot pupils were shot by accident through a door. The shooter shot only teachers on purpose and no pupils whatsoever. That is some scary guy don't you think? Now we close this Media report on the Germany shooting.)

Bye bye readers, think well&work well.


This is the end of part eight to the story of "The birth of the Kweb". From the moment of rebirth (19 April) till now (6 May) a lot of water did enter this country at Lobith via the river called the Rijn. Right now I do not know if I will start number nine to this story, I think I don't but I am still not 100% sure. 

So lets finish this part right now.

Nogmaals, ik heb geen enkel idee of Folkert inderdaad dit verhaal volgde. Maar als dat daadwerkelijk het geval was dan is het min of meer logisch en begrijpelijk dat hij daarom tot zijn daad gekomen is. Simpelweg omdat het verhaal zijn eigen gang gaat, de realiteit vormt zich om het verhaal. Dat was voor mei 2002 ook al lang zo en het kan niet anders of een heleboel ambtenaren moeten dit verhaal ook gevolgd hebben en het kan niet anders dan dat een heleboel ambtenaren door hebben dat de start verhaal in hoge mate van waarschijnlijkheid de 11 Sept gebeurtenissen veroorzaakt heeft.
Daarom verdedig ik mijn stelling dat de gemiddelde ambtenaar een lafbek is, vooral die ambtenaren die zich bezig hielden met mijn zogenaamde 'sex-zaak'. Nee nee geachte Nederlandse staat, jullie hebben het op vele nivo's en gedurende vele maanden hartgrondig verprutst. Voor mij zijn jullie eigenlijk niet echt relevant meer, doe eens normaal of blijf weg uit mijn leven zootje ambtenaren... 

 

 

Einde van dit juichverhaal waarin Reinko een toelichting gaf op de bijzondere kwaliteit van de Nederlandse ambtenaren. De dames en heren zijn zonder meer van een 'buiten gewone' kwaliteit; en dat voor minstens vier keer het nivo van mijn inkomen....

 

Back to Part 19c

 

 

Title to this AxeArt: Two percent of some stuff, do you think this is some big bluff? 
Opponents to the (big) story will face the future they just ask for, again I feel sorry but who am I?

 

_____________________________________________________________

  Homepage         Disclaimer to these pages         Part XIXb        Part XIXc         Index to birth of Kweb